top of page

Program

Nedan listas programmet för Samhällsbyggnadsdagarna 2024.

Programmet uppdateras löpande. 

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

Dagens huvudteman: 

Tema: Värdering

Tema: Juridik

08.15

Incheckning och frukost

Ingång via Sveavägen 41, ABF-huset

Juridik

09.00

Uppstart

Z-salen

Joanna Messmer, Vd Samhällsbyggarna

Fredrik Warnquist, ordförande sektionen för juridik

Peter Palm, ordförande sektionen för Fastighetsvärdering, SFF

Juridik

09.10

SFF kan besluta om ändrade andelstal och sektioner med 43 a § AL

Z-salen

Therese Svedberg, Lantmätare, Riksförbundet Enskilda Vägar, REV

Juridik

09.40

Panelsamtal - Privat samverkan vid framtagande av detaljplaner

Z-salen

Moderator: Jon Månsson, Projektledare Fastighetsutveckling, Holmen Energi

Talare annonseras inom kort

Juridik

10.10

Intrångsvärdering vid markåtkomst

Z-salen

Emma Nilsson, Affärsansvarig Jordbruk, Svefa

Juridik

10.40

FIKA & MINGEL

Juridik

11.00

Bästa examensarbete fastighetsekonomi

Z-salen

Pristagare annonseras senare

Juridik

11.30

Bästa examensarbete fastighetsrätt

Z-salen

Pristagare annonseras senare

Juridik

12.00

LUNCH & MINGEL

Juridik

13.00

Koordinatbestämda gränser

Z-salen

Linda Aldén, Industridoktorand, Lantmäteriet/KTH

Juridik

13.30

Banks Sustainable Property Values

Z-salen

Jörg Quentin,  Managing Director and Head of Property Analysis and Valuation, Deutsche Pfandbriefbank

Juridik

14.00

FIKA & MINGEL

Juridik

14.30

Skälig avgäldsränta för tomträtter

Z-salen

Talare annonseras inom kort

Juridik

15.00

Avslutande ord

Z-salen

Joanna Messmer, Vd Samhällsbyggarna

Fredrik Warnquist, ordförande sektionen för juridik

Peter Palm, ordförande sektionen för Fastighetsvärdering, SFF

Juridik

bottom of page